Jak już wcześniej wspomniałem moi przodkowie – na razie z racji blondynów stawiam na Szwedów?  –  pochodzili prawdopodobnie z Dębrzyny (przysiółek leśny Dobrynina), skąd przenieśli się do Łuża i Papierni.

Z tych leśnych osad rozeszli się już do wielkiego świata – Jan z Papierni poszedł na piechotę do Tuszymy

Przy pomocy małolycznych materiałów źródłowych postaram się przybliżyć historię ważnych dla mnie i zupełnie subiektywnie wybranych poszczególnych osad/wsi/miast. Lasowiacy z pewnością część tych miejscowości odwiedzali i wpływali na ich historię? -?!? {jaki znak?} 🙂

Uprzedzam z góry, iż nie przyjmuję żalów, pretensji und wymówek dotyczących zakresu opisanych osad. Jestem jednak otwarty na udostępnienie non-profit wszego dobra i materiałów źródłowych/map w odniesieniu do innych miejscowości i osad w pobliżu występujących – jeśli tylko ktoś będzie tym zainteresowany, a materiały takie są/będą w moim posiadaniu.

Wracając do meritum poniżej lista okolycznych miejscowości podług kolejności wzmianek historycznych w dokumentach:

 • Przecław – należy do najstarszych osad w dorzeczu dolnej Wisłoki. Przyjmuje się bowiem, że parafia przecławska posiada metrykę co najmniej z XII wieku, na terenie której ufundowano kościół w latach 1218-1229; B.Kumor, Archidiakonat Sądecki s.153-154. [1]
 • Rzochów – pewna wiadomość o tej osadzie zawiera dokument z 1339 roku wymieniający Sochow (i inne osady) w składzie dóbr Pełki (Fulka) kasztelana sieciechowskiego oraz jego żony Małgorzaty – Pol. III, nr 9; AS II nr 15. [1]
 • Tuszyma – poświadczone jest istnienie Tuszymy w Starodawne Prawa Polskiego Pomnika 8 nr 6941 i 6991 w 1398 roku. [1]
 • Rzemień – w pobliżu Rzochowa wymieniany jest pod rokiem 1441 i 1448 dwór (curia), zaś w roku 1508 po raz pierwszy obiekt ten był nazwany zamkiem Rzemień (castrum Rzemyen). [1]
 • Biały-Bór wzmiankowany w Rejestrze poborowym w 1576 roku. [1]
 • Białe – pierwsze informacje o młynie na stawie Białe pochodzą z 1586 roku, istniał on jeszce w wieku XIX. [2]
 • Dębrzyna  w Acta visitationum capituli 37 k .8001618 roku. [1]
 • Papiernia – jest wspomniana w 1683 roku, pozostawała wtedy w dzierżawie. Prawdopodobnie położona była wówczas w innym miejscu, bliżej miasta (Rzochowa). Wskazuje na to kontrakt z roku 1743, w którym to właściciel majętności Paweł Karol Sanguszko nakazuje dzierżawcy …”osuszyć staw na papierni pod miasteczkiem Żochowem…”, z powodu szkody, jaką powodował w pobliskich uprawach zbóż. Najwyraźniej zakład przeniesiono w głąb lasu, gdzie już nie przeszkadzał. [2]
 • Łuże – w 1853 roku osada liczyła 119 mieszkańców, jak wynika z zestawienia uczącej się młodzieży w parafii Rzochów [1].

 

Źródła:

 1. Mielec Dzieje miasta i regionu T1. –  autor Feliks Kiryk
 2. Rozwój przedsiębiorczości w regionie mieleckim – autor Jerzy Skrzypczak